[Trở về mục lục] [Trang chủ]

Chuyển giáo họ hàng loạt

Chức năng này cho phép ta chuyển hàng loạt giáo dân / gia đình từ giáo họ này sang giáo họ kia

    I. Chuyển giáo họ hàng loạt cho giáo dân

Để hiện thị màn hình Chuyển giáo họ cho giáo dân, chọn mục "Chuyển giáo họ cho giáo dân" trong bảng chức năng chính

       

Để chuyển họ cho giáo dân, ta thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: Đầu tiên ta chọn giáo họ nguồn là giáo họ chứa các giá dân cần chuyển. Các giáo dân thuộc giáo họ đó sẽ hiển thị sau khi chọn giáo họ.

- Bước 2: Trong danh sách hiện ra trên lưới, ta chọn các giáo dân cần chuyển bằng cách dánh dấu chọn giáo dân trong cột đầu tiên. Ví dụ trong hình trên, ta chọn các giáo dân có mã từ 1 đến 6. Nếu ta muốn chọn tất cả các giáo dân có trong giáo họ đó, bấm nút "Chọn / bỏ chọn tất cả". Nếu muốn bỏ chọn tất cả, ta lại bấm nút này lần nữa.

- Bước 3: Chọn giáo họ đích là giáo họ sẽ chứa các giáo dân sau khi chuyển.

- Bước 4: Bấm nút "bắt đầu chuyển" để thực hiện việc chuyện họ theo các bước được chọn ở trên.

    I. Chuyển giáo họ hàng loạt cho gia đình

Để hiện thị màn hình Chuyển giáo họ cho gia đình, chọn mục "Chuyển giáo họ cho gia đình" trong bảng chức năng chính

Các thao tác trên màn hình này hoàn toàn giống các thao tác trên màn hình "Chuyển họ cho giáo dân". Ta thực hiện tương tự để chuyển họ cho gia đình.

Lưu ý: Khi 1 gia đình được chuyển từ giáo họ này sang giáo họ kia thì tất cả các thành viên trong gia đình đó cũng sẽ được chuyển theo.

 

[Trở về mục lục]