[Trở về mục lục] [Trang chủ]

Liên hệ tác giả

Có thể liên hệ tác giả qua email hoặc nhấp vào mục "Liên hệ tác giả" trong bảng chức năng chính và nhập các thông tin yêu cầu, nhấp nút "Gởi ý kiến" (Chỉ áp dụng cho máy tính có kết nối internet)

Rất vui khi nhận được các thông tin liên hệ từ quý vị và các bạn (admin@luudiachiweb.com)

Tác giả: Nguyễn Đức Khoan

Quê quán: Giáo xứ Tân hội, Phan Rang, Ninh Thuận.

Ngày sinh: 17/11/1983