[Trở về mục lục] [Trang chủ]

Cài đặt chương trình

1. Yêu cầu cấu hình phần mềm:

- Máy sử dụng hệ điều hành Windows XP trở lên.

- Độ phân giải màn hình tối thiểu là 1024x768.

- Máy phải cài .NET framework 2.0 trở lên.

- Để xem được báo cáo, máy phải cài MS Excel 2003 trở lên (Trong bộ MS Office 2003)

2. Cài đặt phần mềm:

Trước tiên, ta phải cài đặt .NET Framework 2.0 nếu máy chưa có.

(Nếu máy có kết nối internet, chương trình sẽ tự động download .NET Framework 2.0 và cài đặt, nên có thể bỏ qua chú ý bên dưới).

Để kiểm tra máy đã cài .NET Framework 2.0 chưa, ta vào kiểm tra thư mục sau đã tồn tại chưa: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.xxxxx (Ổ đĩa C là ổ đĩa chứa hệ điều hành, có thể hệ điều hành nằm trên ổ đĩa khác, xxxxx có thể là 5 con số như 50727). Nếu đã có thư mục trên, nghĩa là .NET Framework 2.0 đã được cài.
Hoặc có thể vào "Control Panel\Add or remove programs" và kiểm tra xem đã có "Microsoft .NET Framework" chưa.

Nếu sử dụng Windows 7 thì đã có sẵn .NET framework 3.5. Muốn bật tính năng này, vào menu Start, gõ "Turn Windows features on or off". Một cửa sổ mới hiện ra, ta kiểm tra mục "Microsoft .NET Framewrok 3.5". Nếu mục này được chọn, nghĩa là đã có .NET Framework được cài, nếu chưa, ta chọn mục này và nhấn nút OK.

Hoặc tải .NET Framework ở link bên dưới:
Tải .NET Framework 2.0 dùng cho Windows 32bit (Windows XP 32 bit - 22.4 MB)
Tải .NET Framework 2.0 dùng cho Windows 64bit (Windows XP x64, Vista - 44.5MB)

 

- Tải phần mềm về máy tại đây

- Chạy file qlgx_x_x_x_x.exe (x_x_x_x là dãy số phiên bản của chương trình)

- Màn hình cài đặt phần mềm sẽ hiện ra, quý vị làm theo từng bước như sau:

+ Bước 1: Màn hình chào đón.

Nhấp Next

+ Bước 2: Đồng ý cài đặt.

Chọn mục "I accept the agreement", nhấp Next.

+ Bước 3: Chọn thư mục cài đặt.

Mặc định chương trình sẽ cài đặt trong ổ đĩa D, thư mục "QuanLyGiaoXu". Nếu máy quý vị không có ổ đĩa D trên đĩa cứng, thì hãy chọn thư mục khác trên ổ đĩa khác để cài phần mềm. Nếu không chương trình sẽ thông báo lỗi và không thể tiếp tục.

Sau khi chọn xong thư mục cài đặt, nhấp Next.

+ Bước 4: Đặt tên chương trình trong menu Start.

Mặc định chương trình sẽ được đặt tên là "GiaoXu" trong menu Start, nếu thích tên khác, quý vị có thể gõ lại.

Sau khi đặt tên xong, nhấp Next.

+ Bước 5: Chọn lựa có tạo đường dẫn tắt trên Desktop và trong thanh Quick Launch.

Nhấp Next.

+ Bước 6: Mô tả thông tin các mục sẽ cài đặt.

Nhấp nút Install.

+ Bước 7: Cài đặt .NET Framework 2.0 nếu máy chưa có. Nếu máy đã cài .NET Framework 2.0 thì sẽ không có bước này.

Hãy đợi cho đến khi mọi thứ cài đặt xong.

+ Bước 8: Kết thúc cài đặt.

Nếu mục "Launch GiaoXu" được chọn, sau khi nhấp nút Finish, chương trình sẽ bắt đầu khởi động.

3. Chạy chương trình

Nếu chương trình có shortcut trên desktop, hãy nhấp lên shortcut này để chạy chương trình.

Có thể vào menu Start, chọn All Programs, chọn tiếp mục GiaoXu, chọn tiếp mục GiaoXu để chạy chương trình.

[Trở về mục lục]