HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁO XỨ

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết chức năng của từng màn hình, vì có thể có những chức năng quý vị chưa biết

BẢNG CHỨC NĂNG CHÍNH

MỤC LỤC

 

 1. Cài đặt chương trình
 2. Cập nhật chương trình
 3. Hướng dẫn những thao tác chung (nên đọc kỹ phần này)
 4. Hướng dẫn bắt đầu nhập dữ liệu
 5. Nhập thông tin Giáo xứ, Linh mục
 6. Nhập thông tin Giáo họ
 7. Quản lý thông tin giáo dân
 8. Quản lý thông tin gia đình
 9. Quản lý hồ sơ lưu trữ giáo dân
 10. Quản lý hồ sơ lưu trữ gia đình
 11. Quản lý các đợt bí tích
 12. Lập danh sách rao hôn phối
 13. Các cách tìm kiếm
 14. Kiểm tra dữ liệu
 15. Thống kê
 16. Sao lưu và khôi phục dữ liệu
 17. Nhập / kết nối dữ liệu nhập từ nhiều máy và sao lưu dữ liệu
 18. Các tùy chọn
 19. Các cách cập nhật chương trình
 20. Chuyển giáo họ hàng loạt
 21. Liên hệ tác giả

* Ghi chú: Tất cả các thông tin trong hình ảnh chỉ là minh họa.
                  Chức năng xuất báo cáo tiếng Anh chưa hoàn chỉnh.

[Trang chủ - http://qlgx.net ]

Nguyễn Đức Khoan - hotro@qlgx.net